Persónuverndarsamningur

 1. Efni samningsins.
  • Þessi samningur gildir fyrir AvtoTachki.com vefsíðuna og er gerður á milli notanda þessara vefsvæða og eiganda síðanna (hér eftir AvtoTachki.com)
  • Þessi samningur staðfestir málsmeðferð við öflun, geymslu, vinnslu, notkun og birtingu persónuupplýsinga notandans og öðrum upplýsingum sem AvtoTachki.com fær frá notendum síðanna. Persónuupplýsingar eru fylltar út af notandanum.
  • Til þess að setja upplýsingar, tilkynningu eða nota vefinn á einhverjum af AvtoTachki.com vefsíðunum verður notandinn að lesa þennan samning vandlega og lýsa fullu samþykki sínu við skilmála hans. Staðfesting á fullu samkomulagi við þennan samning er notandi notandans á vefsíðunni.
  • Notandinn hefur ekki rétt til að birta upplýsingar, auglýsa, nota vefinn ef hann er ekki sammála skilmálum þessa samnings, eða ef hann hefur ekki náð löggildum aldri þegar hann hefur rétt til að ganga til samninga eða er ekki viðurkenndur einstaklingur fyrirtækisins fyrir hönd upplýsinganna settar, auglýsing.
  • Með því að birta upplýsingar á vefsvæðum sem nota vefinn, slær notandinn inn persónulegar upplýsingar eða með því að láta í té þessi gögn á annan hátt og / eða með því að framkvæma allar aðgerðir á vefnum og / eða nota einhvern hluta síðunnar veitir notandinn ótvírætt samþykki sitt fyrir skilmálum þessa samnings og veitir AvtoTachki.com rétt til að taka á móti, geyma, vinna úr, nota og upplýsa um persónuleg gögn notandans samkvæmt skilmálum þessa samnings.
  • Þessi samningur tekur ekki til og AvtoTachki.com ber ekki ábyrgð á móttöku, geymslu, vinnslu, notkun og miðlun persónuupplýsinga notandans og öðrum upplýsingum til þriðja aðila sem ekki eru í eigu eða starfrækt af AvtoTachki.com, og einstaklingum sem eru ekki starfsmenn AvtoTachki .com, jafnvel þó að notandinn hafi fengið aðgang að vefsvæðum, vörum eða þjónustu þessara einstaklinga sem nota AvtoTachki.com eða fréttabréfið. Trúnaðarmál varðandi skilning þessa samnings eru aðeins upplýsingar sem eru geymdar í gagnagrunni vefsins í dulkóðuðu ástandi og eru aðeins tiltækar AvtoTachki.com.
  • Notandinn viðurkennir að ef vanrækslu á afstöðu sinni til öryggis og verndar persónuupplýsinga hans og heimildargagna geta þriðju aðilar fengið óleyfilegan aðgang að reikningnum og persónulegum og öðrum gögnum notandans. AvtoTachki.com er ekki ábyrgt fyrir tjóni af völdum slíks aðgangs.
 2. Aðferð við öflun persónuupplýsinga.
 1. AvtoTachki.com getur safnað persónulegum upplýsingum, nefnilega: nafni, eftirnafni, fæðingardegi, tengiliðanúmerum, netfangi, svæði og bústað notandans, lykilorð til auðkenningar. Einnig getur AvtoTachki.com safnað öðrum upplýsingum:
  • Vafrakökur til að veita háða þjónustu, til dæmis að geyma gögn í innkaupakörfunni milli heimsókna;
  • IP tölu notanda.
 2. Allar upplýsingar er aflað af okkur eins og er og breytast ekki meðan á gagnaöflun stendur. Notandinn er ábyrgur fyrir því að veita nákvæmar upplýsingar, þ.mt upplýsingar um persónulegar upplýsingar. AvtoTachki.com hefur rétt, ef nauðsyn krefur, til að athuga réttmæti upplýsinganna sem veittar eru, svo og að biðja um staðfestingu á þeim upplýsingum sem gefnar eru, ef nauðsyn krefur til að veita notanda þjónustu.
 3. Aðferðin við notkun upplýsinga um notandann.
 4. AvtoTachki.com gæti notað nafn þitt, svæði og bæ þar sem þú býrð, netfang, símanúmer, lykilorð til að bera kennsl á þig sem notanda AvtoTachki.com. AvtoTachki.com kann að nota tengiliðaupplýsingar þínar til að vinna úr fréttabréfinu okkar, nefnilega til að láta þig vita af nýjum tækifærum, kynningum og öðrum fréttum frá AvtoTachki.com. Notandinn getur alltaf neitað að framkvæma póstinn með samskiptaupplýsingum sínum. Meðhöndlun persónuupplýsinga er hægt að framkvæma í því skyni að innleiða borgaraleg samskipti, skatta- og bókhaldssambönd, uppfylla samningsbundnar skyldur um veitingu þjónustu, veita aðgang að vefþjónustunni, til að bera kennsl á viðskiptavininn sem notanda vefsins, í því skyni að veita, bjóða þjónustu, vinna greiðslur, póstfang, stofnun og útfærsla bónusforrita, send viðskiptatilboð og upplýsingar í pósti, tölvupósti, bjóða upp á nýja þjónustu, flytja allar aðrar upplýsingar en efni samningsins, framkvæma uppgjörsviðskipti, skila skýrslum, halda uppi bókhalds- og stjórnunarbókhaldi, bæta gæði veitingu þjónustu, veitingu þjónustu á vefnum, staða upplýsinga, tilkynningar viðskiptavina á vefsetur eiganda persónuupplýsingagrunnsins, einfalda vinnu við vefinn og bæta efni þess.
 5. Skilmálar um að veita aðgang að gagnagrunninum.
 6. AvtoTachki.com flytur ekki persónuupplýsingar og aðrar upplýsingar til þriðja aðila, nema eins og kveðið er á um hér að neðan. Notendur, í samræmi við þennan samning, hafa veitt réttinum til "AvtoTachki.com" til að afhjúpa, án þess að takmarka gildistíma og yfirráðasvæði, persónuleg gögn, svo og aðrar upplýsingar notenda til þriðja aðila sem veita þjónustu til "AvtoTachki.com", sérstaklega, en ekki eingöngu, vinna pantanir, greiðslur, afhenda pakka. Þriðji aðili getur aðeins notað notendaupplýsingar ef þeir veita þjónustu til AvtoTachki.com og aðeins þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að veita þjónustuna. Einnig er birting persónuupplýsinga leyfileg án samþykkis notanda eða viðurkennds aðila hans í tilvikum sem ákvörðuð eru með lögum og einungis í þágu þjóðaröryggis, efnahagslegrar velferðar og mannréttinda, einkum en ekki eingöngu:
  • að hæfilegum beiðnum ríkisstofnana sem eiga rétt á að krefjast og fá slík gögn og upplýsingar;
  • komi til þess að að mati AvtoTachki.com brjóti notandinn í bága við skilmála þessa samnings og / eða annarra samninga og samninga milli AvtoTachki.com og notandans.
 7. Hvernig á að breyta / eyða þessum upplýsingum eða segja upp áskrift.
 1. Notendur geta hvenær sem er breyta / eyða persónuupplýsingar (Sími) eða segja upp áskrift. Verkefni sumra aðgerða AvtoTachki.com, sem upplýsingar um notandann þurfa til, getur verið lokað frá því að upplýsingum er breytt / eytt.
 2. Persónuupplýsingar notandans eru geymdar þar til þeim er eytt af notandanum. Nægileg tilkynning notanda um eyðingu eða aðra vinnslu persónulegra gagna verður bréf (upplýsingar) sem sent er til tölvupóstsins sem notandinn tilgreinir.
 3. Persónuvernd.
 1. AvtoTachki.com gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda gögn gegn óheimilum aðgangi, breytingum, miðlun eða eyðileggingu. Þessar ráðstafanir fela einkum í sér innra eftirlit með ferlum við söfnun, geymslu og úrvinnslu gagna og öryggisráðstöfunum, öll gögn sem AvtoTachki.com safnar eru geymd á einum eða fleiri öruggum gagnagrunnsþjónum og ekki er hægt að nálgast þær utan fyrirtækis okkar net.
 2. AvtoTachki.com veitir aðeins aðgang að persónulegum gögnum og upplýsingum til þeirra starfsmanna, verktaka og umboðsmanna AvtoTachki.com sem þurfa að hafa þessar upplýsingar til að framkvæma aðgerðir framkvæmdar fyrir okkar hönd. Samningar hafa verið undirritaðir við þessa einstaklinga þar sem þeir skuldbinda sig til trúnaðar og geta sætt viðurlögum, þ.mt frávísun og sakamálum, ef þeir brjóta í bága við þessar skyldur. Notandinn hefur réttindi samkvæmt lögum í Úkraínu „um vernd persónuupplýsinga“ dagsett 1. júní 2010 N 2297-VI.
 3. Hafðu samband við heimilisfang ef spurningar vakna.
 4. Ef þú hefur einhverjar spurningar, óskir, kvartanir vegna upplýsinganna sem þú veitir, vinsamlegast hafðu samband við okkur með tölvupósti: support@www.avtotachki.com... Notandanum er heimilt, með skriflegri beiðni og eftir framvísun skjals sem staðfestir hver hann er og heimild, að fá upplýsingar um málsmeðferðina til að afla upplýsinga um staðsetningu gagnagrunnsins.
 5. Breytingar á persónuverndarstefnunni.
 6. Við gætum breytt skilmálum þessarar persónuverndarstefnu. Í þessu tilfelli munum við skipta um útgáfu á skilmálasíðunni, svo endilega skoðaðu síðuna reglulega. https://avtotachki.com/privacy-agreement Allar breytingar á samningnum taka gildi frá því að þær birtust. Með því að nota vefinn staðfestir notandinn samþykki sitt á nýju skilmálum persónuverndarstefnunnar í þeirri útgáfu sem gildir á þeim tíma sem notandinn notar vefinn.
 7. Viðbótarskilmálar.
 1. AvtoTachki.com ber ekki ábyrgð á tjóni eða tapi sem notandinn eða þriðji aðili verða fyrir vegna misskilnings eða misskilnings á skilmálum þessa samnings, leiðbeininga um hvernig eigi að nota vefinn, varðandi málsmeðferð við birtingu gagna og annarra tæknilegra atriða.
 2. Komi til þess að eitthvert ákvæði persónuverndarstefnunnar, þ.mt tillaga, ákvæði eða hluti hennar, sé viðurkennt sem andstætt lögum, eða ógilt, mun það ekki hafa áhrif á þau ákvæði sem eftir eru sem stríða ekki í bága við lögin, þau eru áfram í fullu gildi og áhrif og önnur ógilt ákvæði, eða ákvæði sem ekki er hægt að hrinda í framkvæmd án frekari aðgerða af hálfu samningsaðilanna, er talið breytt, leiðrétt að því marki sem nauðsynlegt er til að tryggja gildi þess og möguleika á framkvæmd.
 3. Þessi samningur gildir um notandann frá því að hann notar vefinn, þar með talið að setja auglýsingu, og gildir svo lengi sem vefurinn geymir allar upplýsingar um notandann, þar með talið persónuupplýsingar.
 4. Með því að samþykkja þessa persónuverndarstefnu samþykkir þú einnig Persónuverndarstefna og notkunarskilmálar Google.
×